Baskı Altında İş Görüşmesi

Baskı altında iş görüşmesi, iş arayanın kendisini nasıl idare ettiğini görmek için kullanılmaktadır. Alaycı veya tartışmacı olabilirsiniz, veya karşınızdakini bekletmeye devam edebilirsiniz. Sorgulama süresince bazı noktalarda sessiz kalabilirsiniz, bu, iş arayanın cesaretini kırmaya yönelik bir girişim olarak kullanılmaktadır.

Birebir İş Görüşmesi

Bir birebir iş görüşmesinde, iş arayanın pozisyon için gereken beceri ve eğitime sahip olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Bu tür bir iş görüşmesinde iş arayanın şirkete uyum sağlayıp sağlayamayacağı ve becerilerinin bölümün geri kalanına pozitif bir etki yapıp yapamayacağını değerlendirmek oldukça yararlıdır. Bir teke tek iş görüşmesinde, iş arayanın amacı iş görüşmesi yapan kişiye uyum sağlamak ve sahip olduğu niteliklerin şirkete yarar sağlayacağını göstermek olmalıdır.

İnceleme İş Görüşmesi

Bir inceleme iş görüşmesi, niteliksiz adayları eleme amaçlıdır.  Beceriler ile ilgili gerçekleri karşılayanlar,uyum sağlama konusunda başarılı olanlardan çok daha fazla ön plandadır. Bu tarz bir iş görüşmesinde,iş arayanın özgeçmişindeki uyuşmazlıkları arayabilirsiniz. İnceleme iş görüşmesinin en tipik çeşidi telefon görüşmeleridir.

Yemekli İş Görüşmesi

İş yerinde yapılan görüşmelerde karşılaşılan kuralların aynısı öğle yemeği iş görüşmelerinde de geçerlidir. Ortamın daha az resmi olması, adayın bir iş görüşmesinde bulunduğunu unutması konusunda yeterli bir sebep değildir,adayın yaptığı her hareket dikkatle izlenmelidir.

Komite Önünde Yapılan İş Görüşmesi

Komite önünde yapılan iş görüşmleri yaygın bir uygulamadır. İş arayan adayı, işe alınıp alınmaması konusunda söz sahibi olan olan,şirketin birkaç üyesi ile yüzleştirebilirsiniz. Bazı tarz iş görüşmelerinde ayrıca, iş arayandan sorun çözme becerilerini göstermesini isteyebilirsiniz.  Görüşmeyi yapan komite bir durumu ana hatlarıyla çizebilir ve iş arayandan sorunu çözebilecek bir plan hazırlamasını isteyebilir.İş arayanın bilgilerini ve becerilerini gerçek bir yaşam durumuna nasıl uyarladığını görmek,bu iş görüşmesinin kilit noktasıdır.

Grup Şeklinde Yapılan İş Görüşmeleri

Bu tarz bir iş görüşmesi, genellikle kamuyla ilgilenecek olası yöneticilerin ve çalışanların liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılabilir. Favori adayları, resmi olmayan tartışma şeklindeki bir iş görüşmesinde bir araya getirebilirsiniz. Herhangi bir konuyu ileri sürerek görüşmeyi başlatabilirsiniz. Bu tarz bir iş görüşmesinin amacı, iş arayanın diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve diğerlerini alt etmek için bilgisini ve muhakeme gücünü nasıl kullandığı konusunda fikir sahibi olmaktır.

Telefonla Yapılan İş Görüşmesi

Telefonla yapılan iş görüşmeleri yetersiz nitelikteki adayları eleme amacıyla kullanılır.Bu tarz bir iş görüşmesiyle, kişisel iş görüşmesi yapacağınız aday sayısını azaltabilirsiniz.

Bilgi Ölçen İş Görüşmesi

İş arayan adayın isteği üzerine ilgilendiği kariyer alanındaki bir insan kaynakları yöneticisi veya bir bölüm gözlemcisiyle birlikte düzenlenen iş görüşmesi şeklidir. İş arayanın belirli bir kariyer hedefinin olup olmadığını, çalışacağı pozisyon veya şirket hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmek için kullanabileceğiniz bir görüşme şeklidir.

Genel/Yapısal İş Görüşmeleri

Sık olarak inceleme görüşmesi, işe alma sürecinde birçok şirketin yaşadığı zaman kısıtlamalarından dolayı genel/yapısal iş görüşmeleriyle birleşmektedir. Bu tarz görüşme sırasında, iş arayan adaya çalışacağı pozisyon, şirketin ve sektörün özellikleri hakkında sorular sorabilirsiniz.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.