Soruların ipuçlarında geçen  “DGES” Yaklaşımı;
D: Durum – durumu açıklayınız.
G: Görev veya sorun – ne çeşit karışıklık veya sorun yaşadınız?
E: Eylem – hangi eylemde bulundunuz?
S: Sonuç – eyleminizin sonucu ne oldu?  anlamına gelmektedir.

 • Neden bu pozisyon için başvurdunuz?

İpucu: Bu şirkete uyabileceğinizi nasıl düşünüyorsunuz?

 • Bizimle bir kariyer yapmak için neyin ilginizi çektiğini anlatır mısınız? Kurumun çalışmalarına katkıda bulunacak eğitiminiz, becerileriniz, deneyiminiz ve kişisel özelliklerinizi nasıl buluyorsunuz?

İpucu: Bu şirkete uyabileceğinizi nasıl düşünüyorsunuz?

 • Çelişkili isteklerle uğraşmak zorunda kaldığınız bir zamanı açıklayınız. Bu durumu nasıl ele aldınız ve sonuç nasıldı?

İpucu: DGES

 • Bir takımın parçası olarak görev yapmanız gereken bir zamanı açıklayabilir misiniz? Durum ne ile ilgiliydi? Takımdaki rolünüz neydi ve uygulamanın sonucu nasıldı?

İpucu: DGES

 • Yeni tanıştığınız kişilerle bir çalışma bağlantısını nasıl kurarsınız?

İpucu: Takım becerileri

 • 5 yıl içerisinde nerede olmayı umuyorsunuz? Bu pozisyonu elde etmekte başarısız olursanız ne yapacaksınız?

İpucu: Görüşmeyi yapana, işten neler istediğiniz ve başarmak için neler umduğunuz konusunda düşündüğünüzü gösteriniz. Ancak esnek ve yeni fırsatları keşfetmeye istekli birisi olduğunuzu belirtiniz.

 • İş gücüne hangi belirli beceriler ve nitelikler getirmektesiniz? Gelecekte diğer hangi becerileri geliştirmek isterdiniz?

İpucu: Güçlü ve zayıf noktalar

 • Karşılaştığınız zorlu bir durumu anlatınız. Durum ne ile ilgiliydi ve nasıl başa çıktınız?

İpucu: DGES

 • Özellikle gurur duygunuz bir başarınız var mıdır? Bu başarınız nedir? Sizin için neden önemlidir?

İpucu: DGES

 • Yerli bir yayımın geliştirme ve üretiminden sorumlu olan küçük bir takımın üyesi olduğunuzu düşününüz. Takımınız, yayımınızın temelini oluşturacak veriyi sağlamak için başka bir çalışma grubuna bağlıdır. Bu projeyi tamamlamak için son tarih esnek değildir. (a) Yayımın son tarihini karşılamak için grubun becerisini hangi faktörlerin etkileyebileceğini düşünmektesiniz? (b) Projenin zamanında tamamlanmasını temin etmek için takım neler yapabilmektedir?

İpucu: Kuramsal sorular, görüşmeyi yapanın işveren tarafından önemli sayılan anahtar yeterlilikleri belirlemesine imkân tanımaktadır. Doğru veya yanlış cevap bulunmamaktadır.

 • Performansı ölçmede anahtar etkenler nelerdir ve bir sonucun bir başarıyı temsil edip etmediğini nasıl belirlersiniz? ( Bu soruyu kendi iş veya eğitim deneyimiz açısından cevaplayınız). Daha belirgin olarak, ulusal bir kurumun başarılı performansının bazı anahtar belirtileri neler olabilmektedir?

İpucu: DGES (Davranışsal + Durumsal soru)

 • Özgeçmişinizde böcek bilimi bilginizin bulunduğunu belirtmişsiniz. Lütfen deneyiminizi genişletip bu alandaki güçlü noktalarınızın neler olduğunu anlatabilir misiniz? Bu pozisyonun önemli bir parçası, türler için kabul edilebilir sınırlar içerisinde su kalite parametrelerinin bakımı olacaktır. Su kalitesi testindeki deneyiminizi ana hatlarıyla belirtebilir misiniz? En önemli su kalitesi değişkenlerinin neler olduğunu düşünmektesiniz?

İpucu: Çok parçalı soru

 • Yapılandırılmış bir takım içerisinde bağımsız olarak çalışma becerisi bu pozisyon için çok önemlidir. Bu, önemli derecede girişkenlik göstermenin yanında kendi başına başlamak, görevleri öncelik sırasına koymak, iyi bir iletişimci olmak için başarılı aday olmayı gerektirmektedir. Bir takım içerisinde çalıştığınız ve bu becerileri gösterdiğiniz örneklerden bazılarını verebilir misiniz?

İpucu: DGES + çok parçalı soru

 • Avustralya’da tarım için potansiyelin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz ve gelişimine karşı bazı ana engeller nelerdir? Tatlı suda üretilmiş ana su ürünleri türlerinin bazıları nelerdir? Akvaryum ve havuz araçlarının genel bakımını içeren bölümün yanı sıra, pozisyonun önemli bir parçası, araştırma verisinin toplanması ve karşılaştırması aracılığıyla bilimsel deneylere katılımı kapsayacaktır. Günlük bilimsel deneylerin yürütülmesinde elde ettiğiniz önceki deneyimlerinizi tanımlayabilir misiniz?

İpucu: DGES + çok parçalı soru

 • Başarılı adayın içinde bulunacağı araştırma projesi ve araçları genel kamudan önemli bir derecede ilgi görmektedir. Bu yüzden, işin bir parçası genel kamu ve kamuoyu ile ilişki kurmayı içerecektir. Bu, bilgilerin basit kesin bir yöntem ile gönderilmesini gerektirmektedir.  Bazen karmaşık bilgileri basit bir şekilde göndermekte kendinize ne kadar güvenmektesiniz?

İpucu: örnekler veriniz.

 • Bildiğiniz bilgisayar programları nelerdir ve daha belirgin olarak, bir rapor yazmak, araştırma verisini girmek ve bir afiş veya seminer hazırlamak için hangi programları kullanırdınız?

İpucu: bu programların kullanımını uyguladığınız örnekler veriniz.

 • (Görüşmeden önce sağlanmış) Yayındaki istatistiksel tabloya bakma fırsatınız olmuştur. (a) Tablodaki bilgiler üzerine bir açıklama yazmanız istendiğini hayal ediniz. Vurgulanması gerektiğini düşündüğünüz veri tarafından ortaya çıkarılan önemli, tuhaf veya ilgi çekici herhangi bir özellik bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa, bunlar hakkında neler diyebilirsiniz? Bu özellikleri açıklamak için herhangi bir öneri sunabilir misiniz? (b) Tablonun genel planı hakkında düşünceniz nedir? Nasıl geliştirilebilir?

İpucu: çok parçalı soru


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.