1. Can you tell me a little about yourself
Kendinizden biraz bahseder misiniz?

2. Why are you leaving your last job
Son işinizden neden ayrılmak istiyorsunuz?

3. What is your greatest weakness
En zayıf yönünüz nedir?

4. What is your greatest strength
En güçlü yönünüz nedir?

5. Where do you see yourself being in 3-5 years from now
Kendinizi 3-5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

6. Why should we hire you
Sizi neden işe alalım?

7. What do you know about this organization
Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz?

8. Why do you want this job
Bu işi neden istiyorsunuz?

9. Let’s talk about salary. What are you looking for
Maaş beklentiniz nedir?

10. Do you have any questions for us
Bize sorularınız var mı?

11. Are you a team player
Takım oyuncusu musunuz?

12. What is the biggest mistake you have ever made
Bugüne kadar yaptığınız en büyük yanlış nedir?

13. Why is there a gap in your work history
Çalışma hayatınıza neden ara verdiniz?

14. Tell me about a problem you have solved
Çözdüğünüz bir sorunu anlatın.

15. What do you dislike about your last job
Son işinizde neyi sevmediniz?

16. What has been your greatest achievement
Bugüne kadarki en büyük başarınız nedir?

17. Tell me about any issues you’ve had with a previous boss
Önceki yöneticiniz ile yaşadığınız sorunlardan bahsedin.

18. Tell me a suggestion you have made that was implemented
Uygulanan bir önerinizi söyleyin.

19. Would you rather work for money or job satisfaction
Para için mi yoksa iş tatmini için mi çalışmayı tercih edersiniz?

20. Has anything ever irritated you about people you’ve worked with?
Birlikte çalıştığınız kişilerden

21. What relevant experience do you have
İlgili deneyimleriniz nelerdir?

22. How are you when you’re working under pressure
Baskı altında çalışabilir misiniz?

23. What is your biggest failure
Bugüne kadarki en büyük başarısızlığınız nedir?

24. How would your boss, supervisors and co-workers describe you
Yöneticileriniz veya iş arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?

25. What sort of person do you not like to work with
Nasıl bir insanla birlikte çalışmak istemezsiniz?

26. What have you done to improve your skills, knowledge in the last year
Son 1 yılda yeteneklerinizi, bilginizi geliştirmek için neler yaptınız?

27. Tell me about a challenge or conflict you’ve faced at work, and how you dealt with it
İşinizde karşılaştığınız bir anlaşmazlığı ve bununla nasıl baş ettiğinizi anlatın.

28. Do you know anyone that works with our company
Şirketimiz çalışanlarından tanıdığınız var mı?

29. How long do you want to work for us if we hire you
Sizi işe alırsak bizimle ne kadar süre çalışmayı istersiniz?

30. Are you willing to work overtime
Fazla mesaiye yapmayı ister misiniz?

31. What is your dream job
Hayal ettiğiniz iş nedir?

32. Describe your work ethic
 İş ahlakını açıklayın.

33. What other companies are you interviewing with
Görüştüğünüz diğer şirketler nelerdir?

34. Are you willing to travel or relocated if necessary
Gerektiğinde seyahat edebilir veya taşınabilir misiniz?

35. What was the most difficult decision for you to make
Aldığınız en zor karar neydi?

36. Describe a major goal you’ve set for yourself recently
Yakın zamanda kendiniz için koyduğunuz bir büyük hedefi tanımlayın.

37. What will you do if you don’t get this job
Bu işe alınmazsanız ne yapacaksınız?

38. What motivates you at the workplace
Sizi işyerinde ne motive eder?

39. How do you measure success
Başarıyı nasıl ölçersiniz?

40. Describe your management style
Yönetim biçimizi anlatın.

41. Technical interview questions
Teknik mülakat soruları.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.