“Cinsiyet ayrımı gözetmeyen iş değerlendirmesi” ile kastedilen nedir?

Cinsiyet ayrımı gözetmeyen iş değerlendirmesi, göz önünde bulundurulan etkenler ve bu etkenlerin uygulanma biçiminde herhangi bir cinsiyet önyargısının bulunmaması demektir (ne erkek ne de kadın hâkimiyetindeki işleri kayırarak).

Cinsiyet ayrımı gözetmeyen iş değerlendirmesi kadınların işlerini kayırmakta mıdır?

Hayır. Vurgulama, erkek veya kadın hâkimiyetindeki işleri kayırmak üzerinde değildir, aksine tüm işleri tarafsız bir biçimde ele almak üzerindedir. Geçmişte, iş değerlendirme planları geleneksel olarak kadınları yaptığı işlerin bazı yönlerini göz ardı etmeye meyilli olmuştur. Yeni plan bu taraf olmaları ortadan kaldırmaktadır.

Farklı işler nasıl karşılaştırılabilmektedir?

Cinsiyet ayrımı gözetmeyen iş değerlendirmesi planı, iş değerlendirmesinin bir etken puan derecelendirme yönteminden yararlanmaktadır. Etken puan derecelendirmesi, değerlendirmenin analitik ve ölçülebilir bir yöntemidir ve yapısal olarak farklı ve çeşitli olan işin sabit değerlendirmesine uyarlandığı için seçilmiştir. Plan, her işte asli olan beceri, çaba, sorumluluk ve çalışma koşullarına değer biçmektedir. Puanlar, 10 alt etkenin her birine göre atanmaktadır ve sonradan işle ilgili bir “skor” elde etmek için toplanmaktadır.

İş Değerlendirme Komitesi derecelendirmeyi nasıl belirlemektedir?

Her komite üyesi, anketi dikkatlice incelemekte ve her alt etken için deneme niteliğinde derecelemeler atamaktadır. Açıklık getirmeye veya ek bilgiye ihtiyaç duyulan herhangi bir alanı not almaktadır ve mülakatta bu alanlar hakkında soru sormaktadır. Mülakattan sonra, komite üyeleri tekil derecelendirmelerini tartışmakta ve bir anlaşmaya varmaktadır. Her pozisyonu bağımsız olarak göz önünde bulunduran dört tekile sahip olarak ve sonradan derecelendirmelerini tartışarak her iş, her derecelendiren tarafından getirilen bakış açısından yararlanmaktadır. Anlaşma yaklaşımı, her işle ilgili her etkendeki anlaşmayı kesinleştirmektedir. Derecelendirmeler ve gerekçe ve/veya etken/derece açıklamalarındaki ilgili referanslar veya komite derecelendirme notları kaydedilmektedir.

Değerlendirme planında kullanılan dil çok genel gözüktüğünde, pozisyonları düzgün olarak nasıl değerlendirebilmektesiniz?

Her alt etkenle ilgili derece seviyeleri, işler arasında ayırt etmek için yeterli ayrıntıyı bulunduracak, fakat yine de pazarlık birimindeki çeşitli iş kapsamlarını destekleyecek esnekliğe olanak sağlayacak şekilde tanımlanmaktadır. Planda verilen etken ve derece tanımlamaları değerlendirmenin temel çerçevesini oluşturmaktadır, ancak derecelendirenlere yol göstermek için daha fazlası bulunmaktadır. Derecelendirenler, alt etken tanımı, derece seviyesi açıklamaları ve karşılaştırmalı işlere yapılan referanslar dahil bir bilgi ve talimat çeşitliliğine başvurmaktadır. Ek olarak, “Derecelendirenler için Notlar” talimatları, komite üyeleri için yorumlamada yol gösterme ve yönlendirmeyi sağlamak amacıyla geliştirilmektedir.

Komite anket yaptığında, mülakat gerçekten gerekli midir?

1992’daki pilot proje, kişisel mülakat için gerekli olan ek süreye fazlasıyla değdiği inancımızı doğrulamıştır. Birçok kuruluş iş değerlendirmesi amaçları için sadece yazılı bir ankete bel bağlamış olmasına rağmen, mülakatın, süreç hakkındaki katılımcı sorularını yanıtlamanın yanında anket bilgisine açıklık kazandırmak için komiteye son derece değerli bir fırsat sunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.

Pozisyonum yukarı veya aşağı doğru yeniden sınıflandırılırsa, maaş oranım nasıl etkilenecektir?

Komite gözden geçirmeyi tamamladığında ve iş, daha yüksek bir maaş kademesinde derecelendirilmekteyse, görevlinin maaşı, usulüne uygun olarak imzalanmış Pozisyon Anketi’nin İnsan Kaynakları Ofisi tarafından alındığı tarihe dönük olarak ödenecektir.

Bir pozisyon, mevcut orandan daha düşük olarak değerlendirilirse, görevli pozisyonu elinde tuttuğu sürece bir kırmızı daire içerisinde olarak mevcut oranı sürdürecektir. Çalışanlar, atanan maaş kademesi içerisinde maaş artışları için hak sahibi olacaktır. Yeniden değerlendirilen oran, görevli pozisyonunu terk eder etmez etkin olacaktır.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.