Kullanılabilecek Sorular

Deneysel Meslekler ile İlgili İş Görüşmesi Planı

tarihinde yayınlandı

Giriş Mülakattan önce iş tanımını veriniz. Adaya tam başvuru formunu veriniz. (başlangıçta verildiyse sadece sürdürünüz) Komiteyi tanıtınız. Yerleşke, laboratuar, araştırma çeşidini, araştırma takımını açıklayınız. Birim içerisinde raporlama yapısını açıklayınız. Bu işin neden müsait olduğunu söyleyiniz.  Belirli Sorular Sorabileceğiniz bazı soru tipleri; Alan deneyiminizi açıklayınız: toplanan örnek çeşidi, örneklendirme teknikleri, alınan alan ölçümleri ve kullanılan malzeme. […]

Kullanılabilecek Sorular

Denetimsel Görüşme Soruları

tarihinde yayınlandı

  Geçmişte kişileri denetlediniz.Denetlediğiniz insanların ünvanları neydi ve ne çeşit bir denetim sağladınız? Kişileri nasıl motive ettiniz? Birisini hiç kovdunuz mu? Şartlar nelerdi? Birisini hiç işe aldınız mı? Neden o kişiyi seçtiniz? Bir çalışanla sorun yaşadığınızda ne yaparsınız? Son iki yıl içerisinde ne çeşit bir denetimsel eğitim tamamladınız? Geçmişte personelinize kötü haberler iletmek zorunda kaldığınız […]

Görüşme Soruları

Soru Çeşitleri Tablosu ve DGES Yaklaşımı

tarihinde yayınlandı

Soru Çeşitleri Açık sorular – “Bize biraz ….hakkında anlatınız” Seçim kriterini ve güçlü noktalarınızı düşününüz. Kapalı sorular – görüşmeyi yapan belirli bilgi istediğinde sormaktadır, genellikle yapı olarak gerçeklere dayalıdır veya tekniktir, bu sorular çoğu kez “evet” veya “hayır” ile cevaplandırılabilmektedir Açıklama ve geçmiş deneyimlerin ayrıntılandırılmasını isteyiniz. Bu tür sorular bazı alanlardaki teknik bilgilerinizi göstermenizi gerektirmektedir. […]

Görüşme Soruları

Öğretmenlik Mesleği ile İlgili Görüşmelerde Karşılaşabileceğiniz Soru Tipleri

tarihinde yayınlandı

Telefon Görüşmeleri Araştırma komiteleri, yüzyüze görüşme için kimin davet edileceği konusundaki zor kararı vermeye zorlandıkça telefon görüşmeleri daha yaygın bir hale gelmeye başlamış gibi görünmektedir. Bu aşamayı geçtikten sonra, görüşmeye ve şahsi görüşme için yerleşkeye geçiş yapacaksınız, ve en sonunda size pozisyon teklif edilecektir! Telefon aracılığıyla görüşmeye girmezseniz, aşağıdakilerle aynı sorular görüşme yerinde sorulacaktır. Bir […]

Görüşme Soruları

Görüşmelerde Karşılaşılan En Genel 50 Soru

tarihinde yayınlandı

   Görüşmenin başladığı dakika sorular başlamaktadır ve ayrıcalıklı bir aday olduğunuzu göstermek için sadece tipik soruları değil, aynı zamanda beklenmeyen soruları da cevaplamak için hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Niteliklerinize, akademik hazırlığınıza, kariyer ilgilerinize, deneyiminize ve kişiliğinizi belirleyen şeylere ilişkin sorular bekleyebilirsiniz. 1. Bana kendinizi anlatınız. Görüşmelerde en sık sorulan soru. Aklınızda hazır bulunan kısa bir açıklamanız […]

Görüşme Soruları

Görüşmeler ile ilgili Engelli Kişilerin Akıllarına Takılan Sorular

tarihinde yayınlandı

Bir iş görüşmesi yapanın bana engelliliğimin bulunup bulunmadığını sorması yasal mıdır? Hayır. Anayasamız tıbbi durumlar, geçmiş hastanede tedaviler, engelliliklerin yapısı ve ciddiyeti ile iş başvurularındaki ve görüşmelerideki diğer ilgili konular hakkında soru sorulmasını yasaklamaktadır. Ne yazık ki, bazı işverenler anayasamız altında yasaklanmış olan soruları sormakta ısrarcı davranmaktadır. Bu durum, nasıl tepki göstereceğini karar vermede başvuranı […]

Görüşme Soruları

Her Çeşit Görüşmede Karşılaşılabilecek Örnek Sorular Ve İpuçları

tarihinde yayınlandı

Soruların ipuçlarında geçen  “DGES” Yaklaşımı; D: Durum – durumu açıklayınız. G: Görev veya sorun – ne çeşit karışıklık veya sorun yaşadınız? E: Eylem – hangi eylemde bulundunuz? S: Sonuç – eyleminizin sonucu ne oldu?  anlamına gelmektedir. Neden bu pozisyon için başvurdunuz? İpucu: Bu şirkete uyabileceğinizi nasıl düşünüyorsunuz? Bizimle bir kariyer yapmak için neyin ilginizi çektiğini […]

Görüşme Soruları

En Basit Haliyle Karşılaşabileceğiniz Soru Tipleri

tarihinde yayınlandı

1) İşi yapabilir misiniz? 2) İşi yapmanıza fırsat verecek olan bilgi grubuna,  beceri grubuna ve kişisel özelliklere sahip misiniz? Soru çeşitleri şunları içerebilmektedir: Eğitimizin hangi kısımlarını bu pozisyona uygun olarak görüyorsunuz? … çalışmanıza ne sebep oldu? Bir grup insana bilgi iletmek zorunda olduğunuz bir zamanı anlatınız. Hayatınızdaki önemli bir başarıyı anlatınız. Son mühlete doğru çalışmak […]

Görüşme Soruları

Laboratuvarda Çalışacağınız Meslekler ile İlgili Görüşme Soruları

tarihinde yayınlandı

Alan deneyiminizi açıklayınız: toplanan örnek çeşidi, örneklendirme teknikleri, alınan alan ölçümleri ve kullanılan malzeme. Analitik kimya ile ilgili deneyiminizi lütfen açıklayınız. Organik özütlemeler ve/veya çökeltiler veya doku parçalanması ile ilgili deneyimleriniz var mıdır? Az rastlanan metal temizlik tekniğinin ne olduğunu biliyor musunuz? Lütfen açıklayınız. Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol Analizleri hakkındaki bilgilerinizi ve/veya deneyimlerinizi açıklayınız. […]

Görüşme Soruları

Davranışsal Görüşme Soruları

tarihinde yayınlandı

Her geçen gün daha çok işveren, işe alma sürecinde davranışsal görüşmeyi kullanmaktadır. Bu çeşit görüşme, gelecek performansınızı tahmin etmenin en iyi yolunun benzer bir durumdaki geçmiş ve şimdiki performansınızı incelemek olduğu düşüncesine dayanmaktadır. İşle ilişkili olan deneyimler, davranışlar, bilgiler, beceriler ve kabiliyetler üzerine odaklanmaktadır. Davranışsal görüşme sayesinde, işverenler iş için gerekli olan aradıkları becerileri önceden […]