Giriş

 • Mülakattan önce iş tanımını veriniz.
 • Adaya tam başvuru formunu veriniz. (başlangıçta verildiyse sadece sürdürünüz)
 • Komiteyi tanıtınız.
 • Yerleşke, laboratuar, araştırma çeşidini, araştırma takımını açıklayınız. Birim içerisinde raporlama yapısını açıklayınız.
 • Bu işin neden müsait olduğunu söyleyiniz. 

Belirli Sorular

Sorabileceğiniz bazı soru tipleri;

 • Alan deneyiminizi açıklayınız: toplanan örnek çeşidi, örneklendirme teknikleri, alınan alan ölçümleri ve kullanılan malzeme.
 • Analitik kimya ile ilgili deneyiminizi lütfen açıklayınız. Organik özütlemeler ve/veya çökeltiler veya doku parçalanması ile ilgili deneyimleriniz var mıdır?
 • Az rastlanan metal temizlik tekniğinin ne olduğunu biliyor musunuz? Lütfen açıklayınız.
 • Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol Analizleri hakkındaki bilgilerinizi ve/veya deneyimlerinizi açıklayınız.
 • Analitik araçlarla iş yapma deneyiminizi açıklayınız.
 • Prosedürlerin deneyi veya örneklendirilmesi gelişiminde katkıda bulundunuz mu? Lütfen kısaca açıklayınız.
 • Özellikle elektronik tablo programları ve veritabanları ile birlikte kelime işlemi, metin düzeltmesi, elektronik posta ve veri yönetimine ilişkin bilgisayar uygulamaları deneyiminizi belirtiniz. Hangi programları hangi kapasitede kullandınız?
 • Sıkı son mühletlerle karşılaştığınız bir işiniz oldu mu? Bu son mühletlerin yüzde kaçını karşılayabildiniz?Eğer karşılayamadıysanız bunda rol oynayan etkenler nelerdi?
 • İşinizi düzenlerken neleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Bir takımın üyesi olarak çalıştığınız geçmiş bir durumu açıklayınız. Takımdaki rolünüz neydi?
 • Kişilerarası becerileriniz ile ilgili olarak,birlikte çalıştığınız kişilerle olan etkileşimlerin yapısını ve sıklığını belirtiniz.
 • İş arkadaşlarıyla herhangi bir kişisel sorunu nasıl çözerdiniz?
 • Yapılan analizler denetimciler, işten çıkarılznlar ve bazı çıkar grupları tarafından oldukça fazla kontrole tabiidir. Verilerimizden bazıları mahkemeye çağırılmış ve davalarda kullanılmıştır. Verilerimiz ayrıca bilimsel dergilerde yayımlanmaktadır. Bu yüzden, verilerin harici bir gözden geçirmeye karşı koyabilecek şekilde, analizlerin tüm yönlerinin dikkatli ve kapsamlı olarak belgelenmesi bizim için çok önemlidir. Bu işlem, büyük bir itina ve ayrıntılara dikkat edilmesini gerektirmektedir. Buna benzer bir çalışmada hiç bulundunuz mu veya bu alanda çalışabileceğinizi gösterecek becerilere sahip misiniz?
 • İşimiz, her yıl İzmir Körfezi’nde iki gemi yolculuğuna çıkmayı içermektedir. Her yolculuk yaklaşık olarak iki haftalıktır; normal olarak Pazar akşamı İzmir’den ayrılıp bir sonraki Perşembe akşamı hafta sonu için İzmir’e dönmeyi ve sonraki Pazar üç gün için daha geri dönüşü kapsamaktadır. Örneklendirme yolculuğu süresince gemideki iş günü sabah çok erkenden başlamaktadır ve genel olarak 10 ile 12 saat arasındadır. Akşamları, oda başına 2 kişi olacak şekilde motellerde geçirilmektedir. Tekneye ve tekneden taşınması gereken ağır malzemeler vardır. Bazen hava ve deniz koşulları sert olmaktadır. Ayrıca, gemideki yer kısıtlıdır. Bu çalışma koşullarından herhangi biri sizin için bir sorun teşkil etmekte midir?
 • İş uyumuyla birlikte veya onsuz, bu pozisyon ile ilgili gerekli işlevlerden ve beklentilerden bahsettik; şu beklentileri karşılamakta herhangi bir sıkıntınız bulunmakta mıdır? Örneğin, 25 kg. ağırlıktaki  nesneleri iskeleden gemiye götürebilir  misiniz? Basit tamirat veya malzemelere ayarlama yapmak için el aletlerini kullanabilir misiniz?
 • Bu pozisyon ile ilgili önceki iş deneyimlerinizi açıklayınız.
 • Aşağıdaki teknikler ile ilgili deneyimlerinizi açıklayınız:
  Proteinlerin iyotlanması
  Hücre kültürü
  RNA izolasyonu ve ölçümleri
  Protein tahlilleri
  Dokubilimi
  Radyoimmoanalizlerini ve radyoreseptör analizlerini yürütme
  Düzenli dokubilimi ve immünositokimya için doku örneklerinin tespiti ve sınıflandırılması
 • Laboratuar sıçanları ve fareleriyle başa çıkmadaki deneyiminizi açıklayınız
  Cerrahi prosedürlerle yardımda bulunmak
  Aşılamak
  Kurban etmek
  Doku toplamak
 • Bu iş radyoizotoplar ve karsinojenlerle birlikte çalışmayı gerektirmektedir. Bunlara ve güvenli idare için kullanılan yöntemlere ait deneyimlerinizi lütfen belirtiniz. Bunlarla çalışmak sizin için herhangi bir zorluk oluşturmakta mıdır?
 • Bu işin çoğunluğu, ana laboratuardan uzakta bir oda içinde bağımsız olarak yapılmaktadır ve saatler boyunca yalnız çalışıyor olacaksınız. Bu tür bir ortamda çalıştığınıza dair ve bu durumun sizin için bir zorluk yaratıp yaratmayacağına dair bir örnek verebilir misiniz?
 • Yapmak zorunda olduğunuz tekrarlanan görevlerin bir veya iki örneğini veriniz. Ayrıca, ne kadar sıklıkla bu görevleri yapmak zorunda olduğunuza ve bu tekrarlanan görevleri gerçekleştirirken yüksek bir kesinlik seviyesini nasıl temin ettiğinize dair örnek veriniz.
 • Geçmişte ve bağımsız olarak yaptığınız işte karşılaştığınız gözlem seviyesini açıklayınız.
 • İşyerinde uyuşmazlıkla başa çıktığınız bir durumu tarif edebilir misiniz? Sorunu nasıl çözdünüz?
 • Prosedürlerde veya önceliklerde yapmak zorunda kaldığınız değişikliklerin bir örneğini verebilir misiniz?
 • Laboratuar belgeleri ile ilgili deneyiminizi lütfen açıklayınız, ne kadar kesin olmaları gerekmektedir.
 • Laboratuar, farklı araştırma projeleri üzerinde çalışan yaklaşık bir düzine insan barındırmaktadır. Çoğu kez, malzeme kullanımı diğer laboratuar üyeleriyle birlikte ayarlanmalıdır. Geniş bir grupta bir takım üyesi olarak çalışmanın bir örneğini verebilir misiniz?

Kapanış

 • Referansları sorunuz.
 • İş teklif edilirse, uygun olup olmadıklarını sorunuz?
 • Adayın eklemek istediği bir şey veya sormak istediği bir soru olup olmadığını sorunuz.
 • İşe alım sürecinin geri kalanı için zaman çerçevesini açıklayınız.
 • Bu pozisyon için belirlenen zaman çizelgesini konuşunuz.
 • Bu pozisyon ile ilgili maddi konuları konuşunuz. (fon, bitiş tarihi, vb.)

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.