Her geçen gün daha çok işveren, işe alma sürecinde davranışsal görüşmeyi kullanmaktadır. Bu çeşit görüşme, gelecek performansınızı tahmin etmenin en iyi yolunun benzer bir durumdaki geçmiş ve şimdiki performansınızı incelemek olduğu düşüncesine dayanmaktadır. İşle ilişkili olan deneyimler, davranışlar, bilgiler, beceriler ve kabiliyetler üzerine odaklanmaktadır.

Davranışsal görüşme sayesinde, işverenler iş için gerekli olan aradıkları becerileri önceden saptamaktadır ve sonradan adayın bu becerileri taşıyıp taşımadığını belirlemek için işaret edilmiş soruları sormaktadır. Şu anda, tüm kuruluşların yüzde 30’u bir dereceye kadar davranışsal görüşmeleri kullanmaktadır. Bir işverenin arayabileceği iş yeterliliklerinin neler olduğunu araştırarak davranışsal görüşmeler için hazırlanınız.

Davranışsal görüşmeye neden hazırlanmalısınız?

  • Davranışsal görüşmelere hazırlanan adaylar daha -geleneksel görüşmeler için bile- iyi hazırlanmış olmaktadır.
  • Davranışsal cevapları kullanmak deneyimsiz görüşme yapanlar için işe yaramaktadır.
  • Davranışsal görüşmeleri geliştirmek için zaman ve enerji yatırımı yapan şirketler genellikle en iyi adayları cezbetmektedir. En iyi adaylar, şirketi çalışmak için daha fazla cazip kılmaktadır.

Görüşme öncesinde:

Görüşmeye hazırlanmak için bir yöntem öncelikle iş tanımını düşünmektir. Hangi beceriler iş nitelikleri olarak listelenmiştir? Örneğin, şirket takım oyuncularına/ ayrıntılara kuvvetlice dikkat eden birisine/ hevesli sorun çözücülerine/ üstün müşteri hizmetine sahip birisine ihtiyacı olduğunu belirtmekte midir? Bir kez aradıkları beceri çeşitlerini daha iyi kavradığınızda, içinde bu becerileri gösterdiğiniz deneyimleri yansıtabilirsiniz. Bir iş tanımlamanız yoksa, iş için gerekli olabilecek beceriler hakkında düşününüz veya kariyer hizmetlerindeki bir danışman ile konuşunuz.

Soruyu yanıtlarken:

Öncelikle, içinizden işverenin hangi yeterlilik veya beceriyi arıyor olabileceğini fark ediniz (ipucu: birden fazla olabilmektedir) ve her zaman aşağıdakileri yaptığınızdan emin olunuz:

  • Son zamanlardan, belirli bir durumu açıklayınız (mümkünse, iki yıl içerisinde sınırlı tutmaya çalışınız)
  • Durumu çözmek için bulunduğunuz davranışı veya eylemleri ayrıntılı hale getiriniz (rolünüzün açık ve önemli olduğundan emin olunuz)
  • Durumun sonuçları veya getirisini paylaşınız.

Bir yerleşke kuruluşu veya spor takımı, gönüllü çalışma, önceki stajlar, sınıf deneyimi veya sınıf çalışması içerindeki deneyimlere değinmekten çekinmeyiniz.

İş Yeterliliklerinin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir:

Uyumluluk

Malzeme İşletimi

Kişisel Etkinlik

 

Analiz

Kanıt Toplama-Sözlü

İkna

Analitik Sorun Çözme

Finansal Analitik Beceri

Katılımcı Yönetim

Ayrıntıya Dikkat

Fütürist Düşünce

Sunum Becerileri

Sürekli Öğrenme

Girişim

Risk Alma

İletişim-Sözlü

Hedef Yönelimi

İşlem Faaliyeti

İletişim-Yazılı

Etkililik

Uyum Kurma

Anlaşmazlık Yönetimi

Bağımsızlık

Dirençlilik

Girişkenlik

Esneklik

Pratik Öğrenme

Kontrol

Yenilik

Güvenlik Bilinci

Yaratıcılık/Yenilik

Bütünlük

Satış/İnandırıcılık

Müşteri Hizmeti

Kişilerarası Beceriler

Hassasiyet

Kararlılık

Liderlik

Tahammül

Yetkilendirme

Etki

Takım Çalışması

Girişimci Anlayışı

Planlama ve Düzenleme

Yazılı İletişim

İkna Yeteneği

Dinleme

Mesleki Bilgi

Empati

Yönetim

Teknik Yeterlilik

Çalışan Gelişimi

Motivasyon

Azimlilik

Enerji

Anlaşma

Eğitim

Karar Verme

Yargılama

Stratejik Analiz

Bir davranışsal görüşme sırasında, soruyu her zaman dikkatlice dinleyiniz, gerekliyse açıklama isteyiniz ve soruyu tamamıyla yanıtladığınızdan emin olunuz. Görüşme hazırlığınız, şirketin aradığı davranışları sergilediğiniz özgeçmişinizdeki deneyimlerinizden durum örneklerini tanımlamayı içermelidir.

Davranışsal soruları cevaplarken, DGES yöntemini kullanınız ve belirli durumları, eylemleri ve sonuçları bildiriniz.

Durum – Bir olay veya görev hakkında belirli ayrıntıları kullanınız.

Görev – Olaya veya göreve neyin yol açtığını anlatınız.

Eylem – Ne yaptığınızı ve kimlerin dâhil olduğunu belirtiniz.

Sonuç – Sonucu bildiriniz.

Görüşme den önce, iki veya üç tane  en iyi beğendirme noktanızı tanımlayınız ve görüşme esnasında bu noktaları (DGES hikâyeleriyle gösterilmiş) nasıl belirteceğinizi saptayınız.

Mümkün olduğunda, sonuçlarını ölçünüz. Rakamlar yetki ve sorumluluk seviyenizi anlatmaktadır. Örneğin: “Bir vardiya gözlemcisiydim.” cümlesi yerine “Vardiya gözlemcisi olarak, 4 çalışanı eğittim ve değerlendirdim.”

Sonuçların umduğunuz gibi olmadığında, örnekler sunmak için hazırlıklı olunuz. Sonradan ne yaptınız? Neler öğrendiniz? Özgeçmişiniz, bu soruları yanıtlarken iyi bir rehber görevi görecektir. Geçmiş birkaç yıl içindeki başarılarınıza ilişkin hafızanızı tazeleyiniz. İstenilen davranışların gösterilmesi birçok yol aracılığıyla kanıtlanabilmektedir. Geçmiş stajlardan, derslerden, aktivitelerden, takım katılımından, toplum hizmetinden ve iş deneyiminden örnekler sununuz.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.